Ochrana osobních údajů

Společnost Pascoe má radost, že jste navštívili její webové stránky a že jste projevili zájem o společnost, její produkty a služby. Vzhledem k tomu, že nám i vám záleží na ochraně a pečlivém zpracování vašich osobních údajů, stručně popíšeme nejdůležitější aspekty ukládání dat. Ceníme si vaší důvěry a ujišťujeme vás, že společnost Pascoe svědomitě zpracovává vaše informace a dodržuje všechny zákonné požadavky, především požadavky zákona na ochranu osobních údajů a nařízení upravující problematiky ochrany osobních údajů (BDSG a DS-GVO).

Osobní údaje

Osobní údaje jsou individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem i dobrovolně poskytnuté informace včetně jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Tyto údaje zadáváte např. na kontaktních a registračních stránkách. Informace, které se nepovažují za osobní, jsou informace, které nemohou přímo souviset s vaší skutečnou identitou, jako je například IP adresa.

Sběr, zpracování a používání údajů.

Společnost Pascoe shromažďuje, zpracovává a používá (dále jen „používá“) osobní údaje, které poskytujete, v rozsahu potřebném pro vytvoření, vedení nebo ukončení právního nebo právnímu vztahu podobnému úkonu s vámi. Takovýto vztah vzniká například při registraci odběru informačního bulletinu, účasti na průzkumech, nabídkách, v soutěžích nebo loteriích, pokud byste chtěli dostávat vzorky produktů nebo nás kontaktovat ohledně informací o nás nebo našich produktech. V takových případech budeme vaše osobní údaje používat k řešení vašich specifických problémů. Je na vás, zda nám poskytnete své údaje pro uvedené účely.

V případě společnosti Pascoe mohou být vaše údaje sdílené s ostatními partnery v rámci skupiny společností Pascoe nebo s externími poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé služeb mohou být například pověření odesíláním vzorků produktů k vám, distribucí reklamních materiálů nebo manipulací s loteriemi. Společnost Pascoe vyžaduje, aby její externí poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje výhradně v souladu s našimi zásadami a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zákonnými požadavky na zpracování údajů o objednávkách. Poskytovatelé externích služeb mají zakázáno používat vaše údaje pro jiné účely, než je poskytování služeb společnosti Pascoe.

Zároveň bez vašeho souhlasu neposkytujeme osobní údaje třetím stranám ani je neprodáváme, nepronajímáme, nepůjčujeme ani nevyměňujeme. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit informace o vás, pokud je společnost Pascoe povinná zveřejnit a odeslat údaje z nařízení zákona nebo soudního příkazu.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou službou Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá takzvané "soubory cookies", textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o používání těchto webových stránek se běžně odesílají na server Google v USA a ukládají se tam. Na této webové stránce byla aktivovaná takzvaná anonymizace IP a služba Google Analytics byla rozšířená o kód "gat._anonymizeIp ();", aby se zajistil anonymní sběr adres IP (tzv. IP maskování). Důsledkem bude, že vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a až tam zkrácená. Ve jménu provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k zastavení přehledů o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a používání internetu provozovateli webových stránek. IP adresa poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics se nebude slučovat s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v té nejvyšší možné míře. Kromě toho můžeme zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookies společností Google a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stáhnutím a nainstalováním příslušného doplňku prohlížeče o explicitním nesouhlasu.
Více informací o službě Google Analytics najdete zde.

Další implementované funkce služby Google Analytics:
Kód Google Analytics implementovaný na těchto webových stránkách podporuje funkce služby Google Analytics. Na této webové stránce je aktivovaná reklamní funkce Remarketing. Společnost Pascoe a třetí strany včetně společnosti Google používají soubory cookies. Kombinované používání souborů cookies první a třetí strany umožňuje zacílení a doručování reklamy na základě vašich návštěv na této webové lokalitě. Soubory cookies společnosti Google je možné vypnout zakázáním reklam založených na zájmech od společnosti Google v nastaveních reklam.

Kromě toho tato webová lokalita používá funkce služby Google Analytics "Přehledy výkonnosti podle demografických charakteristik a zájmů"

API služby Mapy Google

Společnost Pascoe používá API služby Mapy Google pro vizuální zobrazování geografických informací. Při používání služby Mapy Google společnost Google shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí Map návštěvníky webových stránek. Další podmínky používání služby Mapy Google

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Další informace o zpracování údajů společnosti Google najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Nastavení ochrany osobních údajů se dají spravovat v Centru ochrany osobních údajů společnosti Google: https://myaccount.google.com/privacy

Sociální sítě, např. „Facebook“

Na našich webových stránkách se dají použít tzv. sociální zásuvné moduly ("plug-iny") sociálních sítí. Používáme zásuvné moduly od různých poskytovatelů, mimo jiné od "Facebooku", jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za německou stránku facebook.de zodpovídá Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Používáme také zásuvné moduly Google+ (poskytovatel: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, CA 94103) a "Xing" (poskytovatel: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo). Zásuvné moduly jsou běžně označené příslušným logem.

Následující vysvětlení pro "Facebook" platí odpovídajícím způsobem pro ostatní tři poskytovatele. Více informací o používání služby "Google+", "Twitter" nebo "Xing" najdete na stránce http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, http://twitter.com/privacy nebo https://www.xing.com/privacy.

Pokud navštívíte kteroukoli z našich webových stránek, které obsahují zásuvný modul, váš internetový prohlížeč se připojí k serverům Facebooku a informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, budou odeslané na Facebook, i když nejste do služby Facebook přihlášení a bez ohledu na to, zda skutečně používáte zásuvné moduly, tj. klikli jste na ně.

Pokud jste při přihlašování na naše webové stránky přihlášení na Facebooku prostřednictvím svého uživatelského účtu, může Facebook k vašemu uživatelskému účtu přiřadit výzvu našeho webu. Pokud kliknete na tlačítko "Líbí se mi to", bude přeneseno na Facebook a uloží se tam, zejména pro sdílení informací "Líbí se mi to" s vašimi přáteli na Facebooku. To samé se stane, pokud používáte funkce "Sdílet" nebo "Sdílet s přáteli" na některých našich webových stránkách. Nemůžeme ovlivnit povahu a rozsah údajů přenášených na Facebook. Stejně tak nevíme podrobně, které z vašich údajů budou přenesené na Facebook a za jakým účelem tyto údaje Facebook používá. V každém případě se přenese vaše IP adresa, dále informace o navštívené webové stránce, datu a času návštěvy a další informace týkající se prohlížeče, jak uvádí Facebook. Více informací o Facebooku najdete zde: http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Pokud nechcete, aby společnost Facebook přiřadila vaši adresu na naše webové stránky prostřednictvím vašeho místního uživatelského účtu, musíte se předtím, než vstoupíte na naši webovou stránku, odhlásit ze svého uživatelského účtu služby Facebook. Další informace o shromažďování, ukládání a používání vašich osobních údajů prostřednictvím Facebooku a možnostech, které máte k dispozici pro ochranu osobních údajů, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook www.facebook.com/about/privacy/.

Používání osobních údajů pro účely reklamy a výzkumu trhu

Pokud souhlasíte s dalším používáním vašich osobních údajů pro „účely reklamy a výzkumu trhu“, budou se tyto údaje používat i pro tyto účely. Učiníme tak v případě, že výslovně udělíte tento souhlas, např. tím, že na našich webových stránkách zaškrtnete tuto možnost v příslušném poli a následně potvrdíte.

Můžeme vám poskytnout individuálně přizpůsobenou reklamu o našich produktech nebo službách, případně navrhnout, abyste se zúčastnili propagačních akcí, jako jsou loterie nebo testování produktů. Budeme vás kontaktovat prostřednictvím komunikačních kanálů, které jste nám poskytli v souvislosti se svým souhlasem s kontaktováním, například prostřednictvím e-mailu, pokud zadáte svou e-mailovou adresu, nebo telefonicky, pokud nám poskytnete své telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu. Budeme vás informovat o novém vývoji, produktech, objednávkách, službách nebo marketingových nabídkách a informace použijeme pro aktualizaci a udržování vašich kontaktních údajů. Tato údržba údajů slouží i k prevenci zneužití (AMG). Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat s budoucí platností. Vaše osobní údaje používáme také pro analýzu a zlepšení efektivity našich webových stránek a technické správy.

DocCheck

Tato webová stránka používá přihlašovací službu DocCheck Medical Services GmbH ("DocCheck"). Služba DocCheck používá takzvané "cookies" – textové soubory uložené v prohlížeči uživatele k usnadnění využívání jejich služeb. Informace generované těmito soubory cookies se budou odesílat pouze na servery DocCheck a nebudou sdílené s provozovatelem webových stránek ani jinými třetími stranami. Přenos těchto informací mimo EU neprobíhá.

Název souboru cookie Vysvětlení Platnost
Doccheck_user_id Povolit jednotné přihlášení pro všechny protokoly DocCheck. Po dobu relace
Doccheck_scu_data 

Poskytování vhodného obsahu pomocí pseudonymizovaných charakteristik (např. povolání, země, jazyk).

 1 rok


Automaticky uložené informace při návštěvě našich webových stránek/používání souborů cookie

Protokoly webového serveru
Jak to bývá obvyklé u téměř všech internetových stránek, server hostující naše webové stránky (dále jen "webový server") automaticky shromažďuje informace v protokolech webových serverů, pokud nás navštívíte na internetu. Webový server automaticky rozpozná některé neosobní informace, jako je například vaše IP adresa, datum a čas, kdy jste na naší stránce, stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, webové stránky, které jste předtím navštívili, webovou stránku, kterou jste předtím používali, prohlížeč, který používáte (např. Internet Explorer), operační systém, který používáte (např. Windows 2000), jakož i název domény a adresu poskytovatele internetu (např. AOL). Pokud náš web používá soubory cookies, webový server ukládá i informace o nich. Pravidelně tyto protokoly serverů vyhodnocujeme, abychom mohli určit, které stránky na našich webových stránkách jsou navštěvované. To nám dává lepší představu o tom, jak se naše webové stránky používají a jak můžeme dále optimalizovat naše nabídky. Tuto informaci můžeme využít i v případě zneužití systému ve spolupráci s poskytovatelem internetových služeb nebo místními orgány k identifikaci původu tohoto zneužití. Vytvoření samostatného profilu o vašem chování, jakým způsobem používáte webové stránky,neprobíhá. Nelze z ničeho odvodit osobní odkaz, uskutečnit přenos údajů třetím stranám, a to ani úryvků. Slučování těchto dat s jinými zdroji dat neprobíhá. Dodatečné osobní informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, se nebudou zaznamenávat, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně, například v souvislosti s dotazem či registrací.

Soubory cookie
Na našich webových stránkách používáme tzv. "cookies". Soubory cookies jsou malé textové soubory uložené z vašeho prohlížeče na pevný disk vašeho počítače. Textové informace, které navštívená stránka umisťuje přes prohlížeč, se stáhnou při první návštěvě webových stránek. Pokud opět navštívíte tuto stránku se stejným zařízením, prohlížeč příslušný soubor cookie zkontroluje. Odešle data uložená v souboru cookie zpět na webovou stránku. Tímto způsobem mohou webové stránky zjistit, zda je prohlížeč už navštívil a zda si "pamatuje" nastavení. V některých případech se mohou zobrazovat odpovídajícím způsobem různé obsahy (např. různá obrazová oslovení u žen a mužů). Soubory cookies obsahují jen informace a nemohou vyvíjet škodlivou aktivitu.

Používání souborů cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies mohou uložit vaše předvolby, poskytnout nám informace o používání našich webových stránek a zobrazit obsah, který lépe reflektuje vaše zájmy a potřeby. Cookies, které používáme, neuchovávají žádné osobní údaje, díky tomu je identifikace osob vyloučená.

Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry.
Většina prohlížečů je nastavená na automatické přijímání souborů cookies. Můžete však zakázat ukládání souborů cookies nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás na odesílání souborů cookies upozornil.

Postup kontroly a odstranění souborů cookies závisí na používaném prohlížeči. Tyto informace najdete v Nápovědě svého prohlížeče.

Typekit

Při přípravě webových stránek typu Typekit (www.typekit.com) používáme cookies v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V rámci poskytování služby Typekit neumisťujeme ani nepoužíváme cookies na webových stránkách, aby poskytovaly naše fonty.

Jaké informace shromažďuje služba Typekit?
Pokud chcete poskytnout službu Typekit, může společnost Adobe shromažďovat informace o fontech, které se zobrazují na vašem webu. Informace se používají pro fakturaci a dodržování předpisů a mohou zahrnovat:

Jaké shromážděné údaje společnost Adobe používá?

Společnost Adobe používá informace z webových stránek třetích stran, které používají fonty Typekit pro poskytování služby Typekit. Tyto informace se používají i k diagnostice problémů při doručování nebo stahování a k zaplacení výrobců fontů.

Poskytuje služba Typekit moje osobní údaje?
Společnost Adobe spolupracuje s výrobci písem a poskytuje vám písma prostřednictvím služby Typekit. Výrobci mohou navíc nabízet fonty na prodej na typickém tržišti prostřednictvím služby Typekit. V takovém případě společnost Adobe poskytne výrobcům písem informace o vašich kontaktech a historii nákupů licencovaných písem, aby ověřili, zda máte na fonty zakoupené na tržišti Typekit platnou licenci.

Reklamní funkce Remarketing

Pomocí takzvaných remarketingových technologií, jako jsou funkce inzerce Google Analytics, se zaměřujeme na uživatele internetu, kteří se už o naši nabídku zajímají na webových stránkách našich partnerů s personalizovanými reklamami, a na vytvoření profilů anonymizovaných uživatelů, kteří nám pomáhají oslovit podobné skupiny uživatelů na internetu pro marketingové účely. Pokud chcete na webových stránkách našich partnerů přehrávat reklamy zohledňující konkrétní zájmy, soubory cookies budou uložené ve vašem počítači. Tato forma reklamy je zcela anonymní Neukládají se žádné osobní ani citlivé údaje a s vašimi osobními údaji se neslučují žádné uživatelské profily.
Prostřednictvím reklamních partnerů (například Google) společnost Pascoe inzeruje na jiných webových stránkách na internetu. Poskytovatelé třetích stran (například společnost Google) používají uložené soubory cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatelů na těchto stránkách. Soubory cookies našich partnerských společností také neobsahují žádné osobní ani citlivé údaje.

V zásadě můžete pomocí nastavení prohlížeče ovládat používání souborů cookies a například akceptovat ukládání dočasných souborů cookies jen s vaším souhlasem. Další informace najdete ve funkci Nápověda vašeho internetového prohlížeče.
Soubory cookies společnosti Google je možné vypnout zakázáním reklam založených na zájmech od společnosti Google v nastaveních reklam.
Případně můžete zakázat používání souborů cookies třetí strany tak, že navštívíte stránku deaktivace
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdetezde.

Informační bulletin

Pokud byste chtěli odebírat informační bulletin nabízený na našich webových stránkách, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu, která nám umožní ověřit, že jste vlastníky dané e-mailové adresy, případně, že majitel se zasíláním souhlasí. Pokud si objednáte informační bulletin, v průběhu několika minut obdržíte e-mail od společnosti Pascoe. Pokud tuto zprávu potvrdíte a tím i svou e-mailovou adresu, vaše adresa bude zařazena na náš seznam adresátů a automaticky vám přijde příští informační bulletin (postup dvojitého přihlášení). Další údaje se neshromažďují. Váš souhlas s uložením vaší e-mailové adresy a jejím použitím k zasílání informačního bulletinu je možné kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného odkazu, který je uveden v bulletinu. Nebo dle bodu odvolaní souhlasu.

Informace z jiných zdrojů

Informace, které dostáváme z jiných zdrojů, zahrnují aktualizované informace o objednávce a dodací adrese od našich doručovatelů a jiných dopravců. Používáme je pro aktualizaci naší databáze, abychom mohli bezpečně dodat další objednávky a komunikovat s vámi.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Výjimkou jsou zákonná ustanovení týkající se shromažďování údajů.
Odvolání je možné podat na: widerruf(at)pascoe.de
nebo zašlete e-mailem dopis úředníkovi pro ochranu údajů společnosti Pascoe.

Pascoe pharm. Präparate GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schiffenberger Weg 55
35394 Giessen
widerruf(at)pascoe.de

Rozsah platnosti

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na celou internetovou stránku společnosti Pascoe a přidružené společnosti skupiny Pascoe, ale ne na stránky vlastněné jinými dodavateli (odkazy). Za externí odkazy na obsah třetích stran nemůžeme i navzdory důkladné kontrole obsahu přijmout žádnou odpovědnost.

Zabezpečení dat

Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, změnou nebo přístupem třetích stran. Všichni zaměstnanci společnosti Pascoe jsou vyškolení podle § 53 zákona o ochraně osobních údajů Bundesdatenschutzgesetz (platný BDSG) a článku 32, odst. 4 DS-GVO a zavázali se k dodržování tajné povahy údajů. Naše pověřené servisní společnosti jsou také povinny dodržovat mlčenlivost a ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů. Naše IT oddělení neustále přizpůsobuje technické zabezpečení aktuálním podmínkám a požadavkům a podléhá neustálému monitorování našeho vnitřního auditu a úředníka pro ochranu údajů. Pokud se přenášejí do třetí země (mimo EU), poskytují se přiměřené záruky v souladu s článkem 46, odst. 2, písm. c zákona DS-GVO.

Právo na odvolání

Proti zpracování údajů máte právo podat stížnost příslušnému orgánu Článek 13, odst. 2 písm.

Podle AMWHV a AMG jsme jako výrobce farmaceutických výrobků povinní zpracovávat osobní údaje a v případě potřeby je poskytovat. Článek 13, odst. 2, písm. e

Právo na informace a opravu (článek 13, odst. 2, písm. b)

Ať už chcete omezit zpracování vašich osobních údajů, změnit je nebo vymazat, nebo chcete vědět, jaké osobní údaje máme k dispozici, kdo je příjemcem údajů nebo jaký je účel ukládání, kontaktujte nás na základě písemné žádosti adresované úředníkovi pro ochranu údajů společnosti Pascoe.

Kontaktní údaje

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se na úředníka pro ochranu údajů společnosti Pascoe. Vaše návrhy týkající se ochrany údajů jsou také velmi vítané.

Pascoe pharm. Präparate GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schiffenberger Weg 55
35394 Giessen
widerruf(at)pascoe.de  

Aktualizace a změny

Vzhledem k aktuálním okolnostem, například v případě změny a doplnění spolkového zákona o ochraně údajů, si společnost Pascoe vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat, změnit a doplnit zásady ochrany osobních údajů bez předchozího oznámení. Před použitím naší nabídky si přečtěte zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o všech změnách nebo aktualizacích.

Stav: 23. 5. 2018