Výzkum a vývoj

Pascoe přírodní medicína

V posledních letech, či dokonce desetiletích neustále získáváme nové poznatky o léčivé síle přírody. Stovky výzkumníků po celém světě se každý den pokoušejí odhalit tajemství přírody a pochopit princip fungování účinných látek na molekulární úrovni. Nové účinné látky jsou identifikovány a testovány den co den. Technický pokrok přitom vědcům poskytuje fascinující možnosti, umožňuje jim vyřešit hádanky, které si pro ně matka příroda přichystala. V důsledku toho se měsíc co měsíc objevuje ve vědecké literatuře nespočet odborných článků. I Pascoe přírodní medicína drží se současným vývojem krok: důkladným rešeršováním získáváme aktuální poznatky. Známe nejnovější koncepce studií, mezinárodní projekty a slibné výsledky studií v oblasti přírodní medicíny – všechny získané poznatky přetavujeme do našich produktů ve prospěch vašeho zdraví.

Video Forschung

Více než 50 let vlastního výzkumu přírodních léků

Jako výrobci přírodní medicíny musíme i my sami získávat a implementovat vědecké poznatky. Proto jsme v roce 1961 založili vlastní výzkumné oddělení. Na našich studijních projektech spolupracujeme v rámci univerzitní spolupráce s uznávanými experty z oblasti vědy i praxe. Zde je třeba uvést, že právní a technické požadavky Spolkového institutu pro léky a zdravotnické pomůcky (BfArM) na studie například rostlinných léků jsou stejné jako u léků chemických. 

Více než 400 výzkumných projektů v průběhu 60 let.

Od etablování výzkumu v naší společnosti byla provedena úctyhodná řada klinických i neklinických studií:

  • 86 medicínských sběrů údajů
  • 187 zpráv o získaných zkušenostech
  • 71 aplikačních pozorování (monitorovací studie týkající se užívání schválených nebo registrovaných léků) 
  • 27 klinických studií (studie provedené na pacientech nebo zdravých dobrovolnících s cílem otestovat účinnost a snášenlivost)
  • 30 toxikologických studií (v závislosti na dávce, délce a době podávání léků mohou jejich složky způsobit v těle člověka poškození; tyto skutečnosti zkoumají toxikologické studie)
  • 56 farmakologických studií (studie zkoumající mechanismus působení léků)
  • Těžiště naší výzkumné činnosti spočívá ve zkoumání účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti léků.

V popředí výzkumných zájmů jsou: účinnost, bezpečnost a snášenlivost

Takzvaným „prospektivním výzkumem“ chceme zjistit, jak se změní účinek již existujících léků působením nových mechanismů účinku a zda se tyto léky následně nedají aplikovat i v jiných oblastech. Jak přesně a proč naše léky účinkují, tím se zabývá tzv. „retrospektivní výzkum“. Samozřejmě nás velmi zajímají i komparativní otázky typu: Účinkují rostlinné léky stejně rychle jako chemicko-syntetické léky? Jaký je mezi nimi rozdíl z hlediska vedlejších účinků? Důležitým bodem výzkumu je také bezpečnost léčiv. Zde se zabýváme otázkami: Jak nejlépe zajistíme bezpečnost uživatelů? Jaké interakce mohou nastat mezi různými léky a jak se jim dá nejlépe vyhnout?

Více než 50 vědeckých publikací

O naše vědomosti a letité zkušenosti se dělíme s celým světem: Výsledky našich studií byly zveřejněny ve více než 50 vědeckých publikacích, které vyšly v národních i mezinárodních odborných časopisech. Kromě toho prezentujeme výsledky naší výzkumné činnosti i na kongresech po celém světě, například v USA, Spojeném království či Rakousku.

120 let zkušeností a více než 50 let vlastního výzkumu. Důvěřujte expertům na přírodní medicínu!

Sdílet tuto stránku/článek