Sociální program

Být tu a pomáhat druhým

Pascoe přírodní medicína se jako firma lidí pro lidi snaží různými způsoby pomáhat naší společnosti. Je v našem zájmu angažovat se v sociální oblasti. Roky, dokonce celá desetiletí pomáháme na regionální i celostátní úrovni prostřednictvím sponzoringu, darů i členstvím v různých organizacích. Právě podpora lidí, kteří si vlastními silami dále nedokáží pomoci, je naší srdeční záležitostí. Abyste si uměli představit, jak v praxi vypadají naše sociální aktivity, uvádíme několik vybraných příkladů naší pomoci lidem, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc, všeobecně prospěšným iniciativám a charitativním organizacím.

Vyvážená strava je jedním ze základních pilířů zdraví. Poznatky o zdravé výživě a radost z chutného a zdravého jídla by se měly předávat v ideálním případě už malým dětem. To je jeden z hlavních důvodů, proč podporujeme iniciativu Bio svačinový box. Všichni prvňáčci v Gießenu od nás dostávají při nástupu do školy recyklovatelný svačinový box s potravinami z ekologického zemědělství.

Evangelická duchovní pomoc postiženým v Gießenu nabízí duchovní poradenství lidem s mentálním, tělesným, psychickým nebo vícenásobným postižením a jejich rodinným příslušníkům. Angažují se zejména v práci s dětmi a mládeží a mají denní stacionář pro starší lidi s postižením, který je jediný v celém Hesensku. S pomocí našich příspěvků mohou pro tyto lidi zrealizovat různé aktivity, například vlastní muzikálová představení či prázdninové volnočasové aktivity. Tímto způsobem dokážeme vykouzlit úsměv na tvářích lidí, kteří to jinak nemají ve svém životě lehké.

Fond hesenských farmaceutických firem založilo v roce 1992 na 13 hesenských farmaceutických společností. Hlavním záměrem tohoto fondu je společně čelit celospolečenským výzvám a poskytovat startovací nebo partnerskou pomoc. Fond podporuje na celém území Hesenska projekty v sociální, kulturní a vědecké oblasti, přírodovědné vzdělávání dětí předškolního věku a ochranu přírody a životního prostředí. Pascoe je jedním ze 17 členů sdružených v tomto fondu.

Škola Sophie Schollové v Gießenu je škola pro všechny děti: pro starší i mladší, děvčata i chlapce, pro děti jakéhokoli původu a vůbec nezáleží na tom, zda mají nějaké postižení, či nikoli. Jako integrovaná základní a sdružená škola (1. až 10. třída) nabízí škola Sophie Schollové ve spolupráci s registrovaným sdružením pro sociální a psychologickou pomoc s názvem Lebenshilfe Gießen, e. V. celodenní fungující moderní školní program, jehož základním principem je integrace a smíšení ročníků. Důležitým předpokladem zdraví každého žáka je pohyb. Proto podporujeme školu Sophie Schollové sponzorováním různých sportovních aktivit v rámci tělesné výchovy.

Muzeum Justuse Liebiga je historická laboratoř chemika Justuse von Liebiga, ve kterém pracoval v letech 1824 až 1852. Zachovalo se téměř v nezměněné podobě a patří k 10 nejdůležitějším muzeím, které se zabývají dějinami chemie. Pro zachování této historické budovy jsou zapotřebí značné finanční investice, které získává registrované sdružení Společnost Justuse Liebiga v Gießenu z příspěvků a darů. I společnost Pascoe se pravidelně zasazuje o zachování tohoto muzea poskytováním finančních příspěvků. Navzájem propojené a živé společenství, které tvoří zástupci města, představitelé kulturního a vědeckého života a zástupci vysokých škol, úzce spolupracuje se záměrem ukázat obyvatelům Gießenu a celému regionu vědu a výzkum zblízka.

J. P. Morgan Corporate Challenge je charitativní běh o délce 5,6 kilometrů, kterého se účastní zaměstnanci podniků z různých odvětví. Heslem tohoto dobročinného běhu jsou sport a týmový duch, kolegialita, férovost a zdraví. Dalším důležitým posláním uvedeného firemního běhu je podpora sociálních projektů. S velkým nadšením se ho už několik let účastní čím dál tím větší počet zaměstnanců nejen z naší společnosti.

Sdílet tuto stránku/článek