Definice: Vitamin C

Vitamin C, známý také pod názvem kyselina askorbová, objevil na začátku 20. století maďarský biochemik Albert Szent-Györgyi. Vitamin C je organická sloučenina rozpustná ve vodě s chemickým vzorcem γ-lakton 2-oxo-L-gulonová kyselina.

Vitamin C se v lidském organismu podílí na řadě procesů. Pokud se ho tělu nedostává v dostatečném množství, dochází k projevům jeho nedostatku. Infuze s vitaminem C představují jednu z možností, jak tělu dodat vitamin C ve vysokých dávkách a tím vyrovnat jeho nedostatek.

Působení vitaminu C v lidském těle

Jednou z nejdůležitějších vlastností kyseliny askorbové je její schopnost eliminovat tzv. volné radikály, které se v těle vytvářejí. Stopové prvky zinek, selen a mangan fungují spolu s vitaminem C jako „ochrana před korozí“, což znamená, že chrání buňky lidského těla před oxidačním účinkem volných radikálů. 

Kromě toho je vitamin C důležitý pro náš imunitní systém. Lidské tělo ho potřebuje i k tvorbě vazivové tkáně a kolagenu a pomáhá také játrům při odstraňování škodlivých látek z organismu.

Kolik vitaminu C člověk denně potřebuje?

Lidské tělo si nedokáže vitamin C vytvářet ani si nedokáže dělat jeho zásoby, jako je tomu například u vitaminu B12, proto ho musíme tělu neustále dodávat. Německá společnost pro výživu (DGE) doporučuje denní příjem vitaminu C u mužů v množství 110 miligramů a u žen 95 miligramů. Nižší denní dávku vitaminu C potřebují i děti. Těhotné ženy, kojící matky a kuřáci potřebují naopak vyšší přísun vitaminu C. U mužů kuřáků je to 155 mg a u žen 135 mg (podle DGE).

Příčiny nedostatku vitaminu C

Jednou z nejdůležitějších příčin nedostatku vitaminu C je nedostatečný příjem čerstvého ovoce a zeleniny. Jeho nedostatek však mohou způsobit i chronické záněty v těle. 

Samostatnou rizikovou skupinou jsou kuřáci: v zásadě mají nižší koncentraci vitaminu C v plazmě, a to i v případě, kdy v potravě přijímají doporučené množství kyseliny askorbové. V rámci prevence by měli denní příjem vitaminu C zvýšit o 50 %. K rizikovým skupinám patří také lidé s chronickými onemocněními a starší lidé.

Projevy nedostatku vitaminu C

U lidí, kteří dlouhodobě přijímají příliš málo vitaminu C, dochází k rozvoji skorbutu. Toto onemocnění bylo až do 18. století nejčastější příčinou úmrtí během plaveb na moři, proto se někdy označuje i jako nemoc námořníků. Při tomto onemocnění dochází k zánětům dásní a patra, k uvolňování a vypadávání zubů a lidem otékají velké klouby.

Začínající nedostatek vitaminu C se projevuje nespecifickými příznaky, jako jsou únava, vyčerpanost a oslabení imunitního systému. Každý, kdo na sobě zpozoruje tyto příznaky, by si měl nechat u svého lékaře vyšetřit hladinu vitaminu C v krvi.

Potraviny s vysokým obsahem vitaminu C

Vitamin C se nachází zejména v čerstvém ovoci a zelenině. V minulosti se za ovoce bohaté na vitamin C považovalo zejména citrusové ovoce. V současnosti však víme, že některé jiné druhy ovoce mají podstatně vyšší obsah vitaminu C než citrusy. Mezi toto superovoce patří například třešeň acerola a hlavě v Peru rozšířený druh ovoce s názvem camu camu. Citrusy ale i nadále zůstávají důležitým zdrojem vitaminu C, protože obsahují i flavonoidy, které posilují obranyschopnost organismu.

Jak zvýšit příjem vitaminu C?

Pro některé lidi je důležité přijímat kyselinu askorbovou dodatečně ve formě vitaminových tablet a ve výživových doplňcích. Je to zejména tehdy, pokud v důsledku nesprávné výživy nepřijímají dostatek vitaminu C ve stravě. Dobrými zdroji přirozeného vitaminu C jsou například vitaminové preparáty z třešně acerola, ze šťávy rakytníku řešetlákového a ze šťávy kyselého zelí. Nedostatek vitaminu C, který stravou nelze upravit, se dá léčit podáváním vitaminu C infuzní cestou.

Rakytník rešetliakový je zdrojom vitamínu C

Může strava dostatečně pokrýt potřebu vitaminu C?

Sama o sobě ano, ale: Každý třetí Němec konzumuje příliš málo vitaminu C. Asi 30 % populace má denní příjem vitaminu C nižší, než je doporučení Německé společnosti pro výživu. Kromě toho v některých situacích a zátěžových stavech, jakými jsou například stres a nemoc, je naše potřeba vitaminu C vyšší. V takových případech může dojít k nedostatku vitaminu C, který se běžnou potřebou nedá pokrýt.

Ke stažení

Písemné informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně veškeré písemné informace ještě předtím, než začnete tento lék používat, protože obsahuje důležité údaje.

 • Tyto písemné informace si pečlivě uschovejte. Je možné, že v budoucnu se k nim bude nutné vrátit.
 • Pokud máte jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento lék byl předepsaný pouze vám. Nedávejte jej nikomu jinému. Mohl by dotyčnému uškodit, a to dokonce i tehdy, pokud má stejné příznaky onemocnění jako vy.
 • Pokud se u vás vyskytne jakýkoli vedlejší účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. To se týká i jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou uvedené v těchto písemných informacích pro uživatele. Viz část 4.    

V těchto písemných informacích pro uživatele se dozvíte:

 1. Co je Vitamin C-Injektopas 7,5 g a na co se používá
 2. Co potřebujete vědět předtím, než použijete Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 3. Jak používat Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 4. Možné vedlejší účinky
 5. Jak uchovávat Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 6. Obsah balení a další informace

Tento lék se používá k léčbě nedostatku vitaminu C nebo zvýšené potřeby, kterou nelze adekvátně doplnit příjmem potravy.

Vitamin C (kyselina L-askorbová) je ve vodě rozpustná biochemická látka, která je přítomna v přírodě. Většina rostlin a živočichů je schopna kyselinu askorbovou vytvářet, ale jedná se o „vitamin“ pro člověka, jakož i pro ostatní primáty, morčata, některé ryby a druhy ptáků. Tyto druhy mají nedostatek enzymu L-glukonolakton oxidázy, a proto jsou závislé na exogenní kyselině askorbové.

Vitamin C existuje v organismu ve formě aniontu askorbátu a je v rovnováze s dehydroaskorbátem. Askorbát se v organismu podílí jako elektron-donorní kofaktor v řadě biochemických drah a procesů. Askorbát se podílí i jako elektron-donor v mnoha důležitých hydroxylačních reakcích a je rychlým vychytávačem radikálů vzniklých účinkem  kyslíku. Poslední funkce je důležitá s ohledem na současné zdroje vitaminů, protože mnohá onemocnění se dávají do souvislosti právě se zvýšenou tvorbou volných radikálů. Optimální příjem askorbátu může chránit před některými onemocněními, jako je ateroskleróza a hypertenze, a suprafyziologické dávky mohou významně terapeuticky ovlivnit stavy zahrnující oxidační působení, které se vyskytuje při chirurgických zákrocích, kritických chorobách (např. během sepse, systémové zánětlivé odpovědi) a po chemoterapii nebo radioterapii.

Jako hlavní složka antioxidační ochrany organismu hraje askorbát roli při prevenci před poškozujícím účinkem radikálů vzniklých působením kyslíku na buněčnou strukturu a funkci. Je to obzvlášť důležité pro části aerobních tkání, jako je mozek, a imunitní a zánětlivé buňky, které vytvářejí radikály působením kyslíku během imunitních a zánětlivých procesů.

Další biologické účinky askorbátu zahrnují redukci železitých iontů a zlepšení absorpce železa z gastrointestinálního traktu. Regenerují také ostatní antioxidanty v organismu včetně plazmaticko- membránových molekul vitaminu E. Dále pomáhají chránit před tvorbou potenciálních karcinogenů v trávicím traktu způsobených potravou.

Nepoužívejte Vitamin C-Injektopas 7,5 g:

 • Pokud jste alergičtí na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli z dalších složek tohoto léku (viz část 6). 
 • Pokud trpíte ledvinovými kameny nebo máte sklon k vzniku ledvinových kamenů, pokud trpíte ledvinovou nedostatečností nebo problémy s akumulací železa (nadměrné hromadění železa v těle). 

Upozornění a opatření
Intravenózní (nitrožilní) injekce vysokých dávek léku Vitamin C-Injektopas 7,5 mg může způsobit akutní selhání ledvin v důsledku ledvinových kamenů u osob s predispozicemi k tomuto problému. Tento nežádoucí účinek byl pozorován při podávání celkové dávky 1,5 g až 2,5 g. Pacienti se stávající poruchou funkce ledvin (renální insuficience) jsou kvůli tomuto nežádoucímu účinku zvlášť rizikoví. Ostatní pacienti jsou při dostatečné hydrataci (cca 1,5 až 2 l za den) proti tomuto nežádoucímu účinku odolní. Pacienti, kteří mají dietu se sníženým obsahem sodíku, nesmí dostat dávku vyšší než 7,5 g léku Vitamin C-Injektopas 7,5 g.

Pacienti s opakovanou tvorbou ledvinových kamenů nesmí dostávat víc než 100 až 200 mg vitaminu C za den. Pacienti se závažným nebo konečným selháním ledvin (pacienti na dialýze) nesmí dostat víc než 50 až 100 mg vitaminu C za den.

Pacienti s erytrocytovou nedostatečností glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné metabolické onemocnění červených krvinek) mají v ojedinělých případech zkušenosti s těžkou hemolýzou (rozklad červených krvinek) při podávání vysokých dávek vitaminu C (víc než 4 g za den).
Překročení denní dávky 100 až 500 mg kyseliny askorbové je proto třeba se vyvarovat.
Vitamin C-Injektopas 7,5 g se nesmí kombinovat s léky, jejichž účinky by způsobily chemickou redukci.

Pacientům se známým plicním onemocněním (např. obstrukční a restrikční bronchiální a plicní onemocnění) se mohou podávat dávky jen do 7,5 g kyseliny askorbové za den, protože vyšší dávky mohou vést k akutní dyspnoe. Doporučuje se začít léčbu s nízkými dávkami vitaminu C.

Po podání vysoké dávky vitaminu C v infuzi mohou hladiny askorbátu v krvi dosáhnout úrovní, které mohou interferovat s některými biochemickými analýzami. Zvláštní opatrnosti je třeba v tomto případě dbát zejména u redox-citlivých testů.

Informace pro diabetiky: 
Po podání vysokých dávek léku Vitamin C-Injektopas 7,5 g mohou hladiny askorbátu v krvi dosáhnout takové hodnoty, že mohou ovlivnit krevní testy pro stanovení glukózy v krvi.

Jiné léky a Vitamin C-Injektopas 7,5 g
Pokud nyní užíváte nebo jste v poslední době užívali či právě budete užívat další léky, včetně léků, jejichž vydání není vázané na lékařský předpis, povězte to svému lékaři či lékárníkovi.

Vitamin C-Injektopas 7,5 g může způsobit chemické změny řady souběžně užívaných léků; kompatibilitu s ostatními léky je proto nutné testovat při souběžném podávání  léků.
Kyselina askorbová může interferovat s antikoagulancii.

Souběžný příjem perorálně užívané kyseliny askorbové a flufenazinu vedl ke snížení plazmatické koncentrace flufenazinu. V případě souběžného užívání kyseliny askorbové a kyseliny acetylsalicylové se snížil renální clearance kyseliny acetylsalicylové, zatímco renální clearance kyseliny askorbové se zvýšil v důsledku inhibice vychytávání kyseliny askorbové do leukocytů a krevních destiček.

Klinické údaje o interakcích s chemoterapeutickými látkami chybějí – proto se vysoké dávky kyseliny askorbové mají po chemoterapii s odstupem (v závislosti na poločase chemoterapeutického léku o  1–3 dny později).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud si myslíte, že jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět, poraďte se před zahájením užívání tohoto léku nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem.

Denní dávka 100 až 500 mg kyseliny askorbové se nesmí překračovat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Kyselina askorbová se vylučuje do mateřského mléka.

Řízení vozidel a obsluha strojů
Není známý žádný vliv na schopnost řízení vozidel a obsluhy strojů. 

Vitamin C-Injektopas 7,5 g obsahuje sodík.
1 lékovka s 50 ml roztoku na injekci obsahuje 42,3 mmol (972 mg) sodíku. To je třeba brát v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku. 

Níže uvedené pokyny platí, pokud lékař nepředepíše jiné dávky léku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. Vitamin C-Injektopas 7,5 g podává lékař formou pomalé intravenózní infuze (do žíly). Dávka parenterálního vitaminu C, která je potřebná pro účinnou léčbu, závisí na stupni oxidačního stresu a na orgánovém poškození a dysfunkcích. 

Dávkování u dětí:
V průměru 170 mg/m2/24 hodin.

Dávkování u dospělých:
Hypovitaminóza s projevy skorbutu: 1 000 mg/den.
Suplementace (náhrada) vitaminu C při parenterální (nitrožilní) výživě: 500 mg/den.
Poruchy prokrvení: 500 mg/den.
Fyzická a psychická zátěž: 250–500 mg/den.
Posttraumatické stavy: 500–1 000 mg/den.
Anemické stavy: 500 mg/den.
Podpůrná léčba při virózách a chorobách z prochladnutí: 1 000 mg/den. 

Poznámka: Roztok na infuzi neobsahuje žádné konzervační látky. Lékovka je proto určena k jednorázovému použití. Lék se musí použít hned, jakmile se roztok dostane z lékovky. Nespotřebované množství z lékovky je nutné odstranit.

Jak dlouho se musí Vitamin C-Injektopas 7,5 g užívat 
Délka léčby závisí na klinickém stavu a laboratorních výsledcích. 

Pokud léku  Vitamin C-Injektopas 7,5 g užijete větší množství, než máte
Přerušte podávání léku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. Jiné opatření obvykle není nutné, pokud pacient není na dialýze nebo nemá ledvinové kameny (viz část Co potřebujete vědět předtím, než začnete užívat Vitamin C-Injektopas 7,5 g).
Pokud máte po podání vysoké dávky léku Vitamin C-Injektopas 7,5 g zkušenosti s bolestmi v oblasti ledvin/y nebo problémy při močení, ihned kontaktujte lékaře.

V případě jakýchkoli dalších dotazů týkajících se použití tohoto léku se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Stejně jako všechny léky, i tento může mít vedlejší účinky, které se ale neprojeví u každého.

Kyselina askorbová je obecně dobře tolerovaná. Vedlejší  účinky se mohou objevit při podávání vysokých dávek (víc než 1 g/den) nebo u rizikových skupin pacientů.

Uvedené vedlejší účinky se mohou vyskytnou s následující frekvencí: 

Méně časté (postihují méně než 1 uživatele ze 100):
průjem

Neznámé (častost se nedá z dostupných údajů odhadnout):
Zažívací problémy, nadýmání a přechodná kolika. 

Byly popsané následující vedlejší účinky při dlouhodobém podávání dávek 2 g/den (několik měsíců): nepokoj, úzkost, zhoršený spánek. 

U pacientů s predispozicemi nebo při vysokých dávkách podávaných perorálně – ústně (víc než 10 g/den) může dojít k tvorbě močových kamenů. Při současném podávání spolu se sulfonamidy může dojít při vysokých dávkách ke zvýšení krystalurie (tvorba krystalů). Zvýšení vylučování oxalátů močí vyvolává někdy pálení při močení.

U pacientů s nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a pacientů s paroxyzmální noční hemoglobinurií může podání kyseliny askorbové vyvolat hemolýzu. 

U osob s predispozicemi může dojít k urychlení vzniku akutní artritidy (zánět kloubů).

Při akutních infekcích se podání léku Vitamin C–Injektopas 7,5 g spojovalo se zimnicí a zvýšenou teplotou.

Lokální bolest se projevuje  při subkutánním (podkožním) a intramuskulárním podání (do svalu), proto se tento způsob podání nedoporučuje.
U alergických osob mohou vzniknout kožní reakce až astmatický záchvat.
U novorozenců, jejichž matky užívaly vysoké dávky vitaminu C, se mohou vyskytnout projevy skorbutu nebo syndrom vysazení. Podobný projev skorbutu se může vyskytnout u lidí, kteří náhle přestali užívat vysoké dávky kyseliny askorbové. 

Hlášení vedlejších účinků
Pokud se u vás vyskytne jakýkoli vedlejší účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. To se týká i jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou uvedené v těchto písemných informacích pro uživatele. Vedlejší účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím národního systému hlášení uvedeného v Příloze V. Hlášením vedlejších účinků můžete přispět k získání dalších informací o bezpečnosti tohoto léku.

5. Jak skladovat Vitamin C-Injektopas 7,5 g

Tento lék uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento lék po datu expirace, který je uvedený na obalu a štítku jako EXP.
Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni v daném měsíci.

Tento lék uchovávejte při teplotě 25 °C. Uchovávejte jej v původním obalu, který ho chrání před světlem.

Nelikvidujte léky v odpadní vodě ani domovním odpadu. Nepoužitý lék vraťte do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co Vitamin C-Injektopas 7,5 g obsahuje

Léčivo je: 1 lékovka s 50 ml roztoku na infuzi obsahuje 7,5 g kyseliny askorbové 1 ml roztoku na infuzi obsahuje 150 mg kyseliny askorbové.

Další složky jsou: hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci

Vzhled Vitamin C-Injektopas 7,5 g a obsah balení
Čirý bledě žlutý roztok.
50ml lékovka s roztokem na infúzi
20 x 50 ml lékovka s roztokem na infúzi

Na trh nemusí být uvedená balení všech velikostí.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen
Německo

Distributor:

Informační servis:
Pascoe Česko s.r.o.
Václavské náměstí 795/40
110 00 Praha 1, CZ
www.pascoe.com
info(at)pascoe.cz  

Tyto písemné informace pro uživatele byly naposledy aktualizovány v únoru 2017.